Ciekawostki

Co Czeka Rynek Mieszkaniowy W 2015 R.? Komentarz

W II kw. 2014r. Nieruchomości w Londynie mogą być "pralnią pieniędzy z całego świata" – ocenił w piątek "Financial Occasions" po ustaleniu, że ponad 150 mld euro zainwestowanych w tym sektorze w Wielkiej Brytanii przelano z rajów podatkowych. W skali kraju sytuacja na rynku nieruchomości była w pierwszym półroczu stabilna, ale obserwacje na poszczególnych rynkach są zróżnicowane. W tym roku przypada siódma rocznica krachu na amerykańskim rynku nieruchomości i uruchomienia lawiny, która doprowadziła do globalnego kryzysu finansowego i recesji. W Polsce nie widać żadnych oznak do niepokoju.

Warszawa to szeroka oferta mieszkań i domów oraz lokali użytkowych – dlatego zdecydowaliśmy się pośredniczyć w obrocie nieruchomościami nw ściśle określonych rejonie. W ocenie analityków kończący się rok można ocenić jako czas stabilizacji, zarówno cen, jak i popytu na nieruchomości.

By zostać właścicielem gruntu, którego jest się użytkownikiem, trzeba złożyć w starostwie (w przypadku gruntów skarbu państwa i samorządu powiatowego) lub w urzędzie gminnym (gdy nieruchomość jest własnością gminy) wniosek z dokumentem potwierdzającym prawo użytkowania wieczystego, czyli aktualnym odpisem z księgi wieczystej nieruchomości (przez trzy miesiące od daty wystawienia). Przyczyną zatoru jest nieuregulowany stan prawny wielu nieruchomości i niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a stanem prawnym ujawnionym w księgach wieczystych. Jednak zgadzam się też z kilkoma komentarzami, w których czytelnicy wskazali na różnorodność rynku mieszkaniowego w Polsce.

Jeśli chodzi sytuację na rynku nieruchomości handlowych, Leszek Sikora, członek zarządu, ECE Projektmanagement Polska, uważa, że panujące dziś warunki to nie kryzys, ale szansa na wybicie się dobrych projektów. W ostatnim okresie grunty rolne w Polsce przestały być traktowane wyłącznie jako środek produkcji dla osób związanych z rolnictwem. W roku 2011 Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała ponad 125 tys.

 

Ciekawostki

InfoWire.pl

Aktualny rynek nieruchomości w Poznaniu staje się coraz bardziej różnorodny. Wolumen projektów zaplanowanych do oddania na 2014 r. oraz w latach 2015-2016 jest wysoki, dlatego też spodziewamy się dalszych presji zwyżkowych na ten wskaźnik. Po względem popytu, Warszawa nieprzerwanie rejestruje wysokie poziomy. Wolumen transakcji przeprowadzonych w pierwszej połowie 2014 r. wyniósł 1 044 000 m2 i znacznie wzrósł ( 20%) w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Nastąpił wyraźny spadek stopy pustostanów, z 10,9% na koniec zeszłego roku, do 8,8% na koniec czerwca 2014 r. W dalszym ciągu najwyższe stawki czynszów obowiązują w strefie miejskiej Warszawy (four,40-five,50 EUR/mkw./miesiąc), a najniższe w regionie Polski Centralnej (2,40-three,95 EUR/mkw./miesiąc) oraz na obrzeżach stolicy (two,40-three,80 EUR/mkw./miesiąc). Wiąże się to m. in. z wejściem w życie programu Mieszkanie dla Młodych (na początku 2014 roku). Wartość transakcji na rynku nieruchomości w Polsce w 2013 roku wyniosła 3,4 mld euro.

Stowarzyszenie realizuje założone cele poprzez: propagowanie nowych technologii w budownictwie mających wpływ na warunki eksploatacji nieruchomości i organizowanie różnych form szkoleń podnoszących kwalifikację zawodową, opiniowanie aktów prawnych i kształtowanie opinii rynku nieruchomości poprzez jego analizowanie i monitorowanie oraz prowadzenie praktyk zawodowych dla osób ubiegających się licencje państwowe w zawodach pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczą oczywistą jest, że kupno czy też wynajem mieszkania lub domu, jest dla każdego człowieka ważną życiową kwestią, dlatego też agent nieruchomości powinien zapewnić takiej osobie rzetelną obsługę, wykorzystując wszelkie swoje zasoby wiedzy, doświadczenia oraz znajomości specyfiki branży nieruchomościowej. Poszerzył on niesamowicie zakres rynku nieruchomości oraz wyznaczył nowe jego granice, a właściwie ich brak.

Poprawiająca się sytuacja makroekonomiczna Eurolandu i coraz lepsze nastroje wśród inwestorów zapowiadają zwiększenie aktywności na rynku nieruchomości. Przewiduje się, że w 2014 roku wzrośnie liczba transakcji na tym rynku w Europie, a kryzys zadłużenia w strefie euro nie będzie już najważniejszym czynnikiem determinującym skłonność do inwestowania w nieruchomości. Znaczna większość inwestorów pozostała zgodna co do pozytywnej oceny atrakcyjności swoich rynków w 2014 roku. Inwestorzy zgodnie prognozują zwiększenie aktywności na rynku nieruchomości.

Świetną reklamę robią nam też zapowiedzi planowanych mega-inwestycji na miarę XXI wieku (zespół stumetrowych wieżowców mieszkalno-biurowych ma wybudować ZFI Havre, apartamentowiec k. Spodka – firma Gant, ogromny nowoczesny kompleks biurowy Silesia Atrium przy Al. Korfantego na terenach po dawnych zakładach drukarskich planuje Metropolis, poważni zagraniczni developerzy przygotowują się do zakrojonych na szeroką skalę inwestycji mieszkaniowych). Oczywiście każdy, nawet niewprawiony obserwator rynkowych tendencji zauważa wciąż rosnący popyt na nieruchomości mieszkaniowe (zwłaszcza mieszkania i działki budowlane). Nr 903 ), a w roku 2002 uzyskałam licencję zarządcy nieruchomości ( lic.

Ciekawostki

Rynek Nieruchomości Co Podrożeje?

W ciągu kilku ostatnich miesięcy obserwujemy stabilizację stawek za metr kwadratowy sprzedawanych mieszkań. Co będzie gorsze dla mieszkaniówki w Polsce podwyżka stóp czy hiperinflacja można by się spierać. Nr. KW daje się tylko notariuszowi przy sprzedaży nieruchomości. Mozna go czesto posluchac w radiu Poza tym stowarzyszenie mieszkanicznik () czesto organizuje w calej Polsce spotkania z ludzmi tego pokroju. Myślę, że to mogłoby być takie kompedium dla tych, którzy mimo wszystko wierzą w nieruchomości na wynajem. W 2014 wchodzi obowiązek posiadania wkładu własnego, w II poł.

Subprime oraz ludzi nazywanych NINJA (No Revenue No Job) którzy nakręcali wzrost cen nieruchomości i stanęli przed problemem niemożności jego spłaty to koledzy patrzyli na mnie naprawdę bardzo zdziwieni. Zapewne te osoby kupią mieszkania kilka procent drożej jak rynek odbije się w najbliższym czasie.

W Polsce jest OGROMNA dysproporcja między kosztami życia a zarobkami, w Danii czy wielu innych krajach zarobki starczają na spokojne życie, dom, samochód czy wczasy. Tam mieszkają głównie lumpy które wynajmują zrujnowane domy od spekulantów mieszkaniowych i do czynszu dostają dodatek od państwa, tzw. Jednakże rynek nieruchomości to nie tylko nowe budynki czy mieszkania. Trójmiasto to także niezwykle prężnie rozwijający się rynek nieruchomości wtórnych. Niestety nie możemy zapominać, że gospodarka funkcjonuje jako całość i od kondycji jej wszystkich obszarów zależy również przyszłość rynku nieruchomości.

Do jednego z najważniejszych czynników kształtujących rynki nieruchomości zaliczyć można sytuację sektora finansowego, co udowodniła reakcja rynku na zmiany stóp procentowych czy obecny kryzys. Druga część z kolei decydowała się na zakup nieruchomości jeszcze w 2013 roku, w związku z zaostrzeniem zasad przyznawania kredytów hipotecznych, dotyczących wspomnianego już obowiązku posiadania five% wkładu własnego.

W krajach Ameryki Południowej Brazylia odnotowała four%-owy wzrost cen nieruchomości, podczas gdy w Meksyku wartość ta zwiększyła się r/r już tylko 1%. Na naszym kontynencie nieruchomości mieszkaniowe podrożały 5% r/r w Turcji i aż ten% w Estonii i Łotwie. W większości pozostałych krajów Europy Środkowej i Wschodniej realne ceny nieruchomości mieszkaniowych pozostały stabilne. Nie widzę większych zmian, a liczyłem na to, że problemy wymuszą zmiany jakościowe – tzn., że deweloperzy oraz pośrednicy nieruchomości spróbują podejść do klientów właśnie przy pomocy narzędzi nowoczesnego marketingu. B.B.: Mówiąc reklamie na rynku nieruchomości, ma się na myśli najczęściej rynek pierwotny. Marcin Jańczuk (Metrohouse): Staramy się sprostać temu zadaniu, którym mówił mój przedmówca, ale nie jest to łatwe, tym bardziej że w Polsce w zasadzie nie mado naśladowania. Pełna dokumentacja biura nieruchomości.

Kupować nieruchomości ma sens, kiedy ceny w PLN będą rosnąć szybko, a do tego zmiany EUR/PLN nie ma bezpośredniego znaczenia (ma pośrednio na koszty materiałów (w góre w przypadku wzrostu EUR) i śmierć „dzieci franka” (w dół), więć netto pewnie nawet w dół). Zgadzam się z komentarzami prezedmóców, co do tego, że mieszkania w Polsce są zbyt drogie i oderwane od przeciętnych zarobków. Rok 2009 był czasem poważnego kryzysu na rynku nieruchomości. W roku 2009 najpopularniejszym typem zakupionej lub wybudowanej nieruchomości był dom budowany metodą gospodarczą, ale coraz częściej wybieramy nowe mieszkanie od dewelopera.