Ciekawostki

Jak Kształtują Się Ceny Na Rynku Nieruchomości

Klucz do własnego domu. W Polsce nie znormalnieje, jak i wszelkie zasady prowadzenia polityki gospodarczej, dopóki krajem będą rządzić dyletanci. Poniewaz w Polsce jest tak jak opisuje Autor – i zaden rzad ostatniego 20-lecia nawet nie usilowal zmienic czegokolwiek na lepsze. Roznice sa takie, ze w Polsce z programu „rodzina na swoim” korzystaja glownie „mlodzi, wyksztalceni, z wielkich miast (od siebie dodam jeszcze: dobrze zarabiajacy)” – czyli elektorat PO. Na sytuację na rynku nieruchomości istotny wpływ ma również polityka kredytowa banków.

Tematem przewodnim naszej części raportu Polski Rynek Nieruchomości Czerwiec 2014 są wzrosty cen w Krakowie. W 2014 r. nowelizacja Rekomendacji S wprowadza obligatoryjny wkład własny w wysokości five proc. Prezentujemy krótkie omówienie sierpniowego raportu Polski Rynek Nieruchomości. Jak wynika z raportu, lipiec przyniósł obniżki cen ofertowych na rynku nieruchomości wtórnych.

W tej pracy pisałem dużo historii i znaczeniu fenomenu dworu dla polskiej historii, ale ten właśnie „świadomościowy” aspekt, „treść” która wypełniała te nieruchomości stanowiła, z jednej strony sile pozwalającej im trwać w naszym krajobrazie przez prawie cztery stulecia z drugiej zaś przesądziła ich upadku i zagładzie po 1945 roku. Zarówno w prasie drukowanej, jak i elektronicznej publikuje się obecnie wiele raportów podsumowujących sytuację na polskim rynku nieruchomości w 2012 roku. Z doniesień tych jednoznacznie wynika, że obecna niestabilność gospodarcza sprawia, że jest to świetny czas na kupno mieszkań i domów, jednak już wiele gorszy, jeżeli chodzi sprzedaż nieruchomości. Ceny na rynku nieruchomości były wyjątkowo niestabilne w ciągu całego 2012 roku.

Przeciętny poszukiwacz własnego lokum może się zgubić wśród mnogości i różnorakości ofert biura nieruchomości. Zanim zatem zaczniesz szukać czterech kątów dobrze zastanów się czego oczekujesz, gdzie chcesz mieszkać i ile jesteś w stanie wydać na zakup nieruchomości. Wiem jednak, że w wybranych lokalizacjach nieruchomości nie stracą na wartości.

Do jednego z najważniejszych czynników kształtujących rynki nieruchomości zaliczyć można sytuację sektora finansowego, co udowodniła reakcja rynku na zmiany stóp procentowych czy obecny kryzys. Druga część z kolei decydowała się na zakup nieruchomości jeszcze w 2013 roku, w związku z zaostrzeniem zasad przyznawania kredytów hipotecznych, dotyczących wspomnianego już obowiązku posiadania five% wkładu własnego.

W takich wypadkach profesjonalna wycena nieruchomości może być jedynym sensownym wyjściem z sytuacji, bowiem zlecając taką usługę, mamy pewność tego, że zyskamy dokumenty stwierdzające nie tylko prawdziwą wartość nieruchomości, ale i ocenę jej stanu technicznego czy konieczności remontu. Wycena nieruchomości przeprowadzana przez doświadczonych rzeczoznawców jest oczywiście płatna, chociaż biorąc pod uwagę fakt tego, w jakim stopniu mogą się układać różnice w cenach, może okazać się również i tak, że cena za taką usługę będzie wiele mniejsza niż wyniosłaby nas dodatkowa, zawyżona cena za daną nieruchomość. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku rynek nieruchomości Mazury zaczął przeżywać „boom”. Już wiecie, że w Polsce jest NBP, dla UE działa EBC.

Ciekawostki

Wyjazdy Dla Singli

Największa zmiana rok do roku odnotowana została na Ursynowie. Samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu tej ustawy jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Ostatnie kilka lat stało więc pod znakiem sporów lokatorskich z właścicielami nieruchomości oraz władzami miasta brak skutecznie realizowanego planu restauracji kamienic. Co ważne, wyprzedzając takie aglomeracje jak Wrocław czy Warszawa. Rewitalizacja kamienic ożywia rynek nieruchomości w Katowicach.

Niepewność i oczekiwania mają ogromne znaczenie dla kształtowania się rynku nieruchomości. Czynnikiem oszczędnościowo-spekulacyjnym była zaś utrzymująca się wysoka stopa zwrotu z inwestycji w nieruchomości i wysokie stawki najmu, a także w odniesieniu do inwestorów zagranicznych, duża różnica w cenach pomiędzy Polską, a innymi krajami UE. Kształtowanie się tych dwóch wielkości ma oczywiście wpływ na ceny na rynku nieruchomości. Mimo, iż ceny znacznie spadły to ruch na rynku nieruchomości zamiera.

Dzięki temu możemy państwu zagwarantować, że nie ma drugiego biura które tak dobrze zna rynek nieruchomości na Ursynowie, Mokotowie, Wilanowie i Kabatach. Na naszej stronie znajdą Państwo nie tylko oferty, ale także porady dla sprzedających i kupujących nieruchomości oraz informacje zaletach życia w poszczególnych rejonach Warszawy. Jeżeli dodamy do tego chwilowe mody na zakup w Krakowie mieszkania, które ma być inwestycją na przyszłość, okazuje się, że trudno wycenić rzeczywista wartość konkretnej nieruchomości. Na pewno najbardziej ryzykownym biznesem jest wybór nieruchomości z rynku wtórnego. Przez 10 lat nie przybyło w Polsce ludzi co więcej sporo wyemigrowało a przybyło nam 1,two mln mieszkań.

Jednocześnie istnieje obawa, że realna wartość mieszkań oraz ziemi będącej w posiadaniu deweloperów odbiega „nieco” od ich księgowej wyceny (sytuacja podobna jak w opisanych funduszach inwestycyjnych nieruchomości). Pomocna w tym przypadku wydawała się teoria Michaela Thompsona przedstawiająca proces w wyniku którego zużyte i bezużyteczne przedmioty (w tym także nieruchomości) zyskują nową funkcję i w sposób trwały zyskują na wartości. Polskie doświadczenia w tym zakresie mają swoją własną specyfikę która znajduje odzwierciedlenie w nieco odmiennym sposobie podejścia do problemu, a w sposób praktyczny widoczna jest w tworzonych w Polsce przepisach prawnych i w codziennej praktyce ochrony zabytków. Stan tych zabytkowych nieruchomości zależny jest w dużej mierze od formy ich własności.

Do czynników, które mogą zwielokrotnić wartość rynkową ziemi rolnej w Polsce, można zaliczyć możliwość innego niż rolnicze wykorzystania gruntów, powolne zrównywanie się cen ziemi w Polsce i krajach UE, ograniczoną podaż gruntów będących w posiadaniu Agencji Nieruchomości Rolnych, czy wreszcie zniesienie w 2016 r. ograniczenia w nabywaniu ziemi przez cudzoziemców.